Arkiv för januari, 2010

En timma om dagen

Jag härmar Fredrik och testar att se vad som händer om jag begränsar internetanvändandet till en timma om dagen. Eller privatslösurfet i alla fall. Och det jag har märkt hittills är att jag är så social att jag ändå inte hinner med mer än ca en timma per dag framför datorn. Eller är jag så social som jag varit för att jag hunnit vilja bli det? Andra saker jag hunnit med är att läsa en bra bit i Opening up, diska varje dag och skriva en massa dagbok. Sådan där analog.

Det jag saknar är viss vardagsnärvaro med dom vänner jag huvudsakligen har kontakt med över Internet och jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig till det. Om avsaknaden av den vardagsnärvaron gör att jag vardagsnärvarar med fler irl och gör fler saker, som att läsa, skriva och kanske så småningom även skapar så kanske det får vara så. Mail finns ju, går att ha en annan typ av närvaro kanske. Och någon gång kanske jag har råd med resor.

Kanske blir en bieffekt av detta, att sitta mindre vid Internet för att se vad jag då gör, att se vad som händer med dom relationer som brukar finnas huvudsakligen online?

Annonser

1 kommentar